Przejdź do treści

Wyposażenie warsztatu – wyważarka – montażownica

wywazarki-montazownice-podnosniki-warsztatowe-diagnostyczne corghi

Regulamin

§ 1 Definicje

Nabywca – każdy podmiot zawierający umowę kupna-sprzedaży ze Sprzedającym.
Sprzedający – Saminwest Janusz Sobik indywidualna działalność gospodarcza. ul. Rybnicka77a, 44-285 Rzuchów, REGON 365-456-763, NIP 642-103-99-71.
Sklep – podstrona w serwisie www.corghi.pl, na której widnieje oferta maszyn wulkanizacyjnych, oraz akcesoriów marki Corghi należącej do grupy NEXION S.p.A. –  S.S. 468 n° 9 42015 Correggio (RE) Włochy
Produkty – urządzenia, oraz akcesoria widniejące w Sklepie
Witryna – niniejsza witryna (www.corghi.pl)
Oferta – Dokument ofertowy wysyłany Nabywcy przez Sprzedającego w celu przedstawienia proponowanej ceny końcowej Produktu włączając w to cene dowozu, jak i innych usług , w tym np.: montażu, szkolenia, naprawy, wymian, itp.
Koszyk – podstrona dostępna po kliknięciu w ikonę koszyka widniejącej na ostatniej pozycji w menu typu navbar na Witrynie. Przechowuje ona Produkty o jakie Nabywca chce zapytać Sprzedającego w celu wystawienia Oferty. Produkty dodaje się do Koszyka klikając przycisk “DODAJ DO ZAPYTANIA” widniejący na stronie Produktu.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z witryny internetowej www.corghi.pl
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w podanym regulaminie.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług.
 4. Sklep pozwala na orientacyjne sprawdzenie cen produktów, oraz wysłanie zapytania ofertowego do Sprzedającego w celu uzgodnienia ceny końcowej, oraz warunków umowy.
 5. Sklep nie daje możliwości składania zamówienia, ma na celu tylko i wyłącznie sprawdzenie ceny Produktu, aby później skontaktować się ze Sprzedającym w celu złożenia zamówienia.

§ 3 Zasady funkcjonowania Sklepu

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 3. Dopiero po kontakcie Nabywcy ze Sprzedającym wysłana zostanie Oferta na dane podane przez Nabywcę Sprzedającemu.
 4. Cena końcowa Produktów podana zostaje dopiero na Ofercie wysłanej Nabywcy przez Sprzedającego.
 5. W Sklepie nie ma możliwości złożenia zamówienia. Daje on tylko możliwość sprawdzenia ceny Produktu, oraz wysłania zapytania do Sprzedającego w celu otrzymania od Niego Oferty na wybrane Produkty z Koszyka.

§ 4 Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Nabywcę jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe Nabywcy przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
 3. Dane osobowe Nabywcy przetwarzane są w celu przygotowania Oferty, a później wystawienia Faktury VAT, bądź Proforma.
 4. Dane Nabywcy zostają zapisane w archiwum, do którego dostęp ma tylko Sprzedający i może je wykorzystać do przyszłych ofert dla danego Nabywcy oraz do wysyłania Nabywcy ofert marketingowych.