Przejdź do treści

Wyposażenie warsztatu – wyważarka – montażownica

wywazarki-montazownice-podnosniki-warsztatowe-diagnostyczne corghi

Regulamin klubu Corghi

§ 1 Definicje

Klubowicz – podmiot gospodarczy, który spełnił warunki i wyraził chęć przystąpienie do Klubu.

Klub – lista Klubowiczów mających dostęp do wydzielonej sekcji na stronie internetowej corghi.pl, na którą logują się za pomocą hasła ustawionego przez siebie samych.

Przewodniczący Klubu – Saminwest Janusz Sobik indywidualna działalność gospodarcza, ul. Rybnicka 77a, 44-285 Rzuchów, REGON 365-456-763, NIP 642-103-99-71.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Klubowiczów, jak i Przewodniczącego Klubu.

 2. Przewodniczący Klubu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w podanym regulaminie.

 3. Przewodniczący Klubu zastrzega sobie prawo do zmiany korzyści płynących z przynależności do Klubu.

 4. Po ustawieniu hasła do konta, Klubowicz staje się jego administratorem mający uprawnienia do: logowania, zmiany hasła, przeglądania zawartości. Pełną władzę nad kontem posiada Przewodniczący Klubu.
 5. Po ustawieniu hasła do konta, Klubowicz akceptuje niniejszy regulamin i deklaruje się do jego przestrzegania oraz zgadza się na otrzymywanie treści handlowych takich jak informacje o zniżkach, przecenach, nowościach. Otrzymując widomość e-mail z informacja handlową, Klubowicz może wypisać się z otrzymywania jakichkolwiek przyszłych wiadomości poprzez kliknięcie w tekst “Wypisuję się z newslettera” umiejscowiony w prawym dolnym roku wiadomości.

§ 3 Zasady funkcjonowania Klubu

 1. Warunkiem przystąpienia do Klubu jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
 2. Klubowicz posiada możliwość przeglądania całej zawartości wydzielonej sekcji.
 3. Klubowicz ma definitywny zakaz rozpowszechniania wszelkich materiałów znajdujących się w wydzielonej sekcji. Wszystkie znajdujące się tam materiały są dostępne tylko i wyłącznie dla Klubowiczów.
 4. Jeżeli Klubowicz wyraża chęć odstąpienia od statusu Klubowicza i zamierza zrzec się wszelkich korzyści z niego płynących, jest zobowiązany do poinformowania Przewodniczącego Klubu w celu zawieszenia jego konta.
 5. Przewodniczący Klubu decyduje o tym, jakie materiały zostają zamieszczane w wydzielonej sekcji.
 6. Przewodniczący Klubu decyduje o tym, czy dany podmiot będzie miał możliwość dołączenia do Klubu oraz ma możliwość usunięcia każdego Klubowicza bez podania przyczyny.
 7. W przypadku usunięcia Klubowicza, korzyści płynące z klubu przysługują Mu przez kolejne 3 miesiące od momentu decyzji o wydaleniu.
 8. Przewodniczący Klubu ma obowiązek informowania Klubowiczów o wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie.
 1.  

§ 4 Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Wszystkie dane osobowe wykorzystywane w celu administracji kontem Klubowicza oraz wysyłania mu informacji handlowych są informacjami nabytymi przez administratora strony internetowej corghi.pl, czyli Przewodniczącego Klubu i są wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). 
 2. Dane Klubowicza przetwarzane są w celu powiązania kontem w wydzielonej sekcji oraz do wysyłania informacji handlowych.
 3. Dane Klubowicza zapisane są w wirtualnym archiwum, do którego dostęp ma tylko Przewodniczący Klubu.