Przejdź do treści

Wyposażenie warsztatu – wyważarka – montażownica

wywazarki-montazownice-podnosniki-warsztatowe-diagnostyczne corghi
1. Ekspertyza naprawy (narzędzia pneumatyczne bez ponownego składania)

          60,00 zł

2. Roboczogodzina (narzędzia pneumatyczne)

          90,00 zł

3. Ekspertyza naprawy (pozostałe urządzenia)

          100,00 zł

4. Roboczogodzina (kompresory śrubowe)

          180,00 zł

5. Roboczogodzina (pozostałe urządzenia w tym produkty Marki CORGHI )

          200,00 zł (dla członków Klubu Corghi 150,00 zł)

     a) naprawa urządzeń w siedzibie SAMINWEST

               100,00 zł

6. Przeglądy dźwigników pod UDT z wpisem do książki przeglądów :
     a) dwukolumnowych, pod-osiowych, płytowych, punktowych

               180,00 zł

     b) czterokolumnowych, nożycowych, teleskopowych

               250,00 zł

7. Roboczogodzina (urządzenia CORGHI nie zakupione w SAMINWEST)

          200,00 zł

 
8. Dodatkowe szkolenie z zakresu obsługi na wszystkie urządzenia zakupione w SAMINWEST

          120,00 zł / godzina

 
Dojazd do napraw urządzeń zakupionych w firmie SAMINWEST
     a) do 15km od Rzuchowa, woj. Śląskie

               90,00 zł

     b) do 25km od Rzuchowa, woj. Śląskie

               190,00 zł

     c) ponad 25km od Rzuchowa w woj. Śląskim

               290,00 zł

     d) woj. przyległe do Śląskiego

               350,00 zł

     e) pozostałe woj.

               390,00 zł

Dowóz urządzeń wielkogabarytowych

               +50% podstawowej ceny dojazdu

 

Wszystkie podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% stawki VAT.

 

WAŻNE:

-> Cennik usług serwisowych nie obejmuje części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych (filtry, oleje, itp.);

-> W przypadku zaistnienia potrzeby kolejnej wizyty (np. w związku z brakiem lub koniecznością sprowadzenia części zamiennych) koszt dojazdu jest liczony do każdej wizyty;

-> Pierwsza roboczogodzina jest zawsze liczona w pełnej kwocie bez względu na czas pracy;

-> Przy kapitalnych remontach maszyn i urządzeń sugerujemy wysyłkę maszyn lub urządzeń do siedziby SAMINWEST na koszt zlecającego;

-> Należność za usługę serwisową jest regulowana gotówką w dniu wizyty za potwierdzeniem na protokole odbiorczym, potwierdzona podpisem serwisanta.

-> Usługa serwisowa będzie zrealizowana po zatwierdzeniu niniejszego kosztorysu;

-> W przypadku niezapłacenia za wykonaną usługę , wyrażam zgodę na obciążenie kosztami windykacji.

-> W przypadku nieuzasadnionego wezwania zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów dojazdu.

-> SAMINWEST  ma prawo nie przyjąć zlecenia naprawy serwisowej do wykonania, o czym klient zostanie poinformowany pisemnie.

Podane ceny są cenami netto wyrażonymi w PLN, do których należy doliczyć 23% podatku VAT.
Ważny od 07.09.2022