1. Ekspertyza naprawy (narzędzia pneumatyczne ? bez ponownego składania)

          60,00 zł

2. Roboczogodzina (narzędzia pneumatyczne)

          90,00 zł

3. Ekspertyza naprawy (pozostałe urządzenia)

          100,00 zł

4. Roboczogodzina (kompresory śrubowe)

          180,00 zł

5. Roboczogodzina (pozostałe urządzenia w tym produkty Marki CORGHI )

          150,00 zł

     a) naprawa urządzeń w siedzibie SAMINWEST

               100,00 zł

6. Przeglądy dźwigników pod UDT z wpisem do książki przeglądów :
     a) dwukolumnowych, pod-osiowych, płytowych, punktowych

               180,00 zł

     b) czterokolumnowych, nożycowych, teleskopowych

               250,00 zł

7. Roboczogodzina (urządzenia CORGHI nie zakupione w SAMINWEST)

          200,00 zł

8. Dodatkowe szkolenie z zakresu obsługi na wszystkie urządzenia zakupione w SAMINWEST

          120,00 zł / godzina

Dojazd do napraw urządzeń zakupionych w firmie SAMINWEST
     a) do 15km od Rzuchowa, woj. Śląskie

               60,00 zł

     b) do 25km od Rzuchowa, woj. Śląskie

               150,00 zł

     c) ponad 25km od Rzuchowa w woj. Śląskim

               250,00 zł

     d) woj. przyległe do Śląskiego

               310,00 zł

     e) pozostałe woj.

               350,00 zł

Dowóz urządzeń wielkogabarytowych

               +50% podstawowej ceny dojazdu

Wszystkie podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% stawki VAT.

Sprawdź ile zapłacisz za dojazd

WAŻNE ;

? Cennik usług serwisowych nie obejmuje części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych (filtry, oleje, itp.);

? W przypadku zaistnienia potrzeby kolejnej wizyty (np. w związku z brakiem lub koniecznością sprowadzenia części zamiennych) koszt dojazdu jest liczony do każdej wizyty;

? Pierwsza roboczogodzina jest zawsze liczona w pełnej kwocie bez względu na czas pracy;

? Przy kapitalnych remontach maszyn i urządzeń sugerujemy wysyłkę maszyn lub urządzeń do siedziby SAMINWEST na koszt zlecającego;

? Należność za usługę serwisową jest regulowana gotówką w dniu wizyty za potwierdzeniem na protokole odbiorczym, potwierdzona podpisem serwisanta.

? Usługa serwisowa będzie zrealizowana po zatwierdzeniu niniejszego kosztorysu;

? W przypadku niezapłacenia za wykonaną usługę , wyrażam zgodę na obciążenie kosztami windykacji.

? W przypadku nieuzasadnionego wezwania zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów dojazdu.

? SAMINWEST  ma prawo nie przyjąć zlecenia naprawy serwisowej do wykonania, o czym klient zostanie poinformowany pisemnie.

Podane ceny są cenami netto wyrażonymi w PLN, do których należy doliczyć 23% podatku VAT.
Ważny od 09.01.2020