RODO

RODO

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, tzw.
RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ? zwane dalej ?Rozporządzeniem?).
Najważniejszym celem tych przepisów jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych,
które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie
Unii Europejskiej.
Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem o przetwarzaniu danych osobowych w OGÓLNYCH WARUNKACH
SPRZEDAŻY SAMINWEST
SAMINWEST